werkt nie

Taksandria
Guestbook
Downloads
Lie
dje 1
Li
edje 2

Taksandria is opgericht op 7.9.2007 meej as doel ut hoog houwen van ons gef verleden. Dees alles preberen we op un muzikaol en artestiek veraantworde wijze uit te voeren. D'n band bestaot uit Shedbarshemoth meej bomen op vellen, Nyarlatothtep meej d'n kettingzaog en The White Warrior meej wa gekwek. Gullie zul nu wel van alles gaon denken. Da motte dus mooi ff nie doen. Ge mot gewoon ff geduld ebben en ff afwachten totdat ons mesterwerk op dees site staot. Ge ken wel alvast ff zien waor ut over gaot.

Houdoe he
TWW / MNX (c)2007 This site is hosted by Xentronix